Общи сведения Правилник Изложба Направления Звена Разработки
Фонд НИ НИ Програми Обр.Програми Конференции Новини Още...
Меню

  
Задвижвания за машини и съоръжения
 

Публикувано на: 11.03.2011/09:05h

Задвижвания за машини и съоръжения

          През 1975 г. към катедра “Машинни елементи” (сега Машинознание и Машинни елементи) е разкрита Отраслова научноизследователска лаборатория по редукторостроене (ОНИЛР) като научно звено на НИС за обслужване на отрасъл Машиностроене с базово предприятие МЗ “МОДУЛ“- гр. Бяла, специализирано в производството на редуктори и вариатори.

          Научният колектив с натрупване на дългогодишен професионален опит и с повишаване на квалификацията си разшири обхвата на дейност на лабораторията.

 ОСНОВНА ПРОБЛЕМАТИКА:

 • научно обслужване на фирми в областта на механични системи от задвижвания в:
  - машиностроенето - с общо и специално предназначение;
  - енергетиката;
  - химическата промишленост;
  - производството и добива на инертни материали и суровини;
  - хранително-вкусовата промишленост;
  - земеделската техника и животновъдството;
  - транспортната техника;
  - производството на течни горива и масла;
  - текстилната промишленост;
  - екологията и опазването на околната среда;
 • проектиране на зъбни предавки с компютърни програмни системи;
 • оптимизация на параметрите на зъбни предавки чрез създаване на геометрични, силови и параметрични контури;
 • внедряване в практиката на програмни продукти (софтуер) за проектиране на еволвентни зъбни предавки и редуктори;
 • проектиране и изработване на:
  - редуктори, двигател-редуктори и вариатори с общо и специално предназначение;
  - елементи от цилиндрични, конусни, планетни и червячни предавки;
  - елементи от верижни и ремъчни предавки и вариатори;
  - задвижващи системи за автоматични производствени линии;
  - задвижвания от пречиствателни станции и съоръжения;
  - единични и дребносерийни задвижвания;
  - уреди, апарати и стендове, съобразени с екопараметрите на европейските стандарти;
  - инженерингова дейност в областта на механичните задвижвания;
 • изпитване и диагностика на редуктори, двигател-редуктори и елементи от задвижващи системи;
 • разработване на лабораторни стендове за изследване и изпитване на машинни елементи;
 • създаване и актуализиране на библиотека от стандартизационни и др. нормативни документи по ЕСКД и ЕСТД.

СЪЩЕСТВЕНИ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ:

 • програмни системи за проектиране на силови и кинематични еволвентни зъбни предавки;

- ПРОЕКТИРАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ НА ЕВОЛВЕНТНИ ЦИЛИНДРИЧНИ ЗЪБНИ ПРЕДАВКИ

2D-ГЕОМЕТРИЧНИ  БЛОКИРАЩИ КОНТУРИ

3D- ПАРАМЕТРИЧНИ ГЕОМЕТРИЧНИ БЛОКИРАЩИ КОНТУРИ

3D- ПАРАМЕТРИЧНИ СИЛОВИ БЛОКИРАЩИ КОНТУРИ

- ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ГЕОМЕТРИЧНИ БЛОКИРАЩИ КОНТУРИ ТИП X-aW НА СВЪРЗАНИ ЕВОЛВЕНТНИ ЦИЛИНДРИЧНИ ЗЪБНИ ПРЕДАВКИ

          Програмният продукт e базиран върху научни постижения, обобщени в авторски софтуер за проектиране на еволвентни цилиндрични зъбни предавки и отговаря на съвременните CAL-технологии за преподаване на дисциплини от групата на Общомашиностроителното конструиране

          С включените в него серии представителни примери се изяснява влиянието на различните ограничителни условия върху качеството на зацепване. Разработката предлага визуализация на геометрични блокиращи контури при различни ограничителни стойности на коефициента на препокриване, коефициентите на относителна дебелина на зъбите  и коефициентите на радиална хлабина, онагледяване на формата на зъбите, демонстрации на възможностите за промяна на междуосовото разстояние и др.

          Основа на този продукт са програмните системи GEOMER и GEAR, които са на разположение за внедряване. С тяхна помощ могат да се проектират , оптимизират и анализират самостоятелни или свързани еволвентни цилиндрични зъбни предавки, използвани при проектирането на редуктори, двигател-редуктори, фамилии изделия от този тип, скоростни кутии за металорежещи и транспортни машинни и др.

 ЗА КОНТАКТИ

проф.д-р П.Ненов, доц.д-р  Е. Ангелова, н.с. Б. Калоянов

Адрес: 7017 Русе, ул. “Студентска” 8, Русенски университет “Ангел Кънчев”

тел. 825 663, тел. 888 615,  E-mail: pnenov@hotmail.com; ang@uni-ruse.bg

 

 • Фамилии редуктори и двигател-редуктори:

           - редуктори цилиндрични съосни двустъпални (РЦС); 

                     ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Параметър

Типоразмер

РЦС 80

РЦС 100

РЦС 125

РЦС 160

РЦС 200

Входяща мощност, kW

3,8-1,0

7,7-2,0

15,40-3,9

30,70-7,8

61,4-15,7

Изх. въртящ момент, Nm

279-289

565-578

1130-1127

2252-2260

4505-4540

Предавателно число

8,0-31,5

           - двигател-редуктори цилиндрични съосни двустъпални( ДРЦС);

ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Параметър

Типоразмер

ДРЦС 80

ДРЦС 100

ДРЦС 125

ДРЦС 160

ДРЦС 200

Входяща мощност, kW

0,37-3,0

2,2-7,5

3,0-17,0

5,5-30,0

10,0-55,0

Изх. въртящ момент, Nm

18,7-604

110-2916

535-4926

1878-5733

3428-4687

Предавателно число

8,0-31,5

Изх. честота на въртене, min-1

21,4-180

22,3-130

22,6-131

22,90-189

23-105

          - редуктори цилиндрични разгънати двустъпални(РЦР);

 

ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Параметър

Типоразмер

РЦР 180

РЦР 225

РЦР 285

РЦР 360

РЦР 450

Входяща мощност, kW

6,3-1,63

12,07-3,12

22,72-5,96

51,12-12,78

99,4-25,60

Изх. въртящ момент, Nm

462-471

886-901

1667-1723

3751-3692

7293-7396

Предавателно число

8,0-31,5

ЗА КОНТАКТИ

Проф. д-р инж. Петър Ненов, Тел.: 082 888 461, E-mail: nenov@uni-ruse.bg

Проф. д-р инж. Димитър Андреев, Тел.: 082 888 492,E-mail: dda@uni-ruse.bg

           - двигател-редуктори планетни( ДРП ); 

ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Диапазон на предавателното число               - 3 - 8

Максимална честота на въртене на входящия вал - 3000 min-1

Максимален изходящ въртящ момент           - 20 Nm

ЗА КОНТАКТИ

доц. д-р инж. Васко Добрев,Тел. : 082 888 492, E-mail : vdobrev@uni-ruse.bg

           - двигател-редуктор конусно-планетен (ДРКП 125.560.003);

ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номин. момент на изходящия  вал - 2х200 Nm

Честота на въртене на изходящия вал - 2,6 min-1

Инсталирана мощност - 0,18 кW.

          -двигател-редуктор конусно-планетен( ДРКП-6300);

ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номин. момент на изходящия вал - 200 Nm

Честота на въртене на изх. вал - 0,22 min-1

Инсталирана мощност - 0,18 кW

ЗА КОНТАКТИ

доц. д-р инж. Торком Дюлгерян, Тел.: 082 888 461, E-mail : tomy@uni-ruse.bg

 

 

           - редуктори цилиндрични разгънати и конусно-цилиндрични  и нагънати тристапални;
           - редуктори червячни( РЧ);

 

ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Параметър

Типоразмер

РЧ 40

РЧ 50

РЧ 63

РЧ 80

РЧ 100

РЧ 125

Входяща мощност, kW

0,16-0,03

0,3-0,08

0,65-0,16

1,20-0,50

2,25-0,94

4,34-1,07

Изх. въртящ момент, Nm

19-10

37-18

73-46

142-94

295-184

610-396

Предавателно число

16-80

ЗА КОНТАКТИ

Проф. д-р инж. Петър Ненов, Тел.: 082 888 461, E-mail: nenov@uni-ruse.bg

доц. д-р инж. Иван Спасов, Тел. /факс: 082 845 843, E-mail : Spasov@uni-ruse.bg

           - двигател-редуктори цилиндрично-червячен ( ДРЦЧ-63 );

ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинален изходящ момент - 100 Nm

Предавателно число – 25 -140

Инсталирана мощност – 0,15 -1,5 kW

ЗА КОНТАКТИ

доц. д-р инж. Иван Спасов, Тел. /факс: 082 845 843, E-mail : Spasov@uni-ruse.bg

 •  Вариатори и двигател-вариатор редуктори:

           - вариатори клиноремъчни с нормални и широки ремъци;

           - вариатор импулсен  ( ВИ 4.70.00 );

ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Диапазон на изменение на предавателното отношение  -  от 3 до безкрайност

Максимална честота на въртене на входящия вал           -  3000 min-1

Максимален изходящ въртящ момент при мин. предавателно отношение и максимална входяща честота на въртене  - 20 Nm

ЗА КОНТАКТИ

доц. д-р инж. Торком Дюлгерян, Тел. : 082 888 461, E-mail : tomy@uni-ruse.bg

 •  Задвижвания за транспортни средства и автоматични линии;
 • Задвижвания за промишлени роботи и манипулатори;
 • Задвижвания за пречиствателни съоръжения на въздух и вода:
  - аератори турбинни - повърхностен тип;

ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Параметър

Типоразмер

ДРП 1000

ДРП 1500

ДРП 400

Честота на въртене на изходящия вал, min-1

107

70

42

Инсталирана мощност, kW

7,5

15

22

ЗА КОНТАКТИ

доц. д-р инж. Торком Дюлгерян, Тел. : 082 888 461, E-mail : tomy@uni-ruse.bg


          - аерационни четки;
          - калочистачи и пеносъбирачи;
          - въздушни електрофилтри и др.;

 •  Задвижване на термоекранни съоръжения;
 • Задвижване на направляващи на осеви вентилатори;
 • Четирисачмена машина за изпитване на смазочни масла и охладително-смазочни течности;

ЗА КОНТАКТИ

доц. д-р инж. Иван Спасов, Тел. /факс: 082 845 843, E-mail : Spasov@uni-ruse.bg

 • Уреди и апарати за изпитване на смазочни масла;
 • Възстановяване на елементи от транспортни средства;
 • Стенд за изпитване и изследване на критичната ъглова скорост на прав гладък вал;
 • Стендове за изпитване и изследване на редуктори и двигател-редуктори;
 • Машина за окачествяване и измерване на текстилни материали – МОИТ-1;

ЗА КОНТАКТИ

доц. д-р инж. Иван Спасов, Тел. /факс: 082 845 843, E-mail : Spasov@uni-ruse.bg

доц. д-р инж. Торком Дюлгерян, Тел. : 082 888 461, E-mail : tomy@uni-ruse.bg

 • Хомогенизатор за нанасяне на нишесте, вграден в технологична линия за производство на хлебна мая

ЗА КОНТАКТИ

доц. д-р инж. Иван Спасов, Тел. /факс: 082 845 843, E-mail : Spasov@uni-ruse.bg

 СЪСТАВ НА КОЛЕКТИВА НА ОНИЛР:

          Научно-изследователската лаборатория по редукторостроене разполага с личен състав: професори - 2; доценти - 7; докторанти - 2; технически сътрудници - 2.

 За контакти :
Ръководител на лабораторията:
доц. д-р инж. Петър Стаматов, тел.:888 592
Е-mail: Stamatov@uni-ruse.bg

 

Всички права запазени © 2003 РУ"Ангел Кънчев" дизайн tSoNeV.com